Våre referanser:

Kundetilpasset bolig, K9

Prosjekt Silje Løken

Bolig på Nærsnes, K9

Kundetilpasset bolig, K15

Spesialtegnet funkishus

Bolig på Nærsnes, K9

Bolig i Lier, K8

Bolig på Stoppenkollen, M6

Bolig på Nærsnes, M9