Velg ditt fremtidige hjem:

K16 – BRA: 228,4m²

K9 – BRA: 187,5m²

K6 – BRA: 144,2m²

M6 – BRA: 164,4m²

K14 – BRA: 199m²

K5 – BRA: 136,4m²

M2 – BRA: 157,9m²

K8 – BRA: 173,4m²

K15 – BRA: 203m²

K4 – BRA: 123,3m²

K12 – BRA: 158,6m²

K11 – BRA: 162,7m²

M7 – BRA: 178m²

M12 – BRA: 254m²

K1 – BRA: 111m²

K2 – BRA: 88,8m²

K3 – BRA: 95,3m²

K7 – BRA: 147,2m²

K10 – BRA: 171,5m²

K13 – BRA: 160,3m²

K17 – BRA: 186,4m²

K18 – BRA: 217,8m²

M1 – BRA: 72,7m²

M3 – BRA: 127,2m²

M4 – BRA: 148,6m²

M5 – BRA: 173,6m²

M8 – BRA: 201,2m²

M9 – BRA: 194,2m²

M10 – BRA: 167,6m²

M11 – BRA: 155,2m²

M13 – BRA: 143,6m²